ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

ප්‍රවාහන සේවා පුණ්‍යාධාර


1 පෙබරවාරි, 2019

විශේෂ නිවේදනයකි…!

හිතවත් දායක දායිකාවනි, පහුගිය සුමාන දෙකතුල ආරාන ප්‍රවාහන සැකසුම් කෙරෙහි අභිනව උනන්දුවක් මතුව තිබුනා. මෙසේ වීමට හේතුවූ කාරනා රාශියක් ඇතත් දුර බැහැරින් පැමිණෙන සැවොමගේ පහසුව තකා මෙය බොහෝ පුණ්‍යවන්ත කාර්යයක් බව නිසැකයි. එවගේම එවන් ප්‍රවාහන සේවයන්ට වන මුල්‍යමය මදි පාඩුකම් කෙරෙහි ආධාර උපකාර කිරීමටත් නොයෙකුත් දෙනා කැමැත්ත ඵල කර සිටින නිසා සෑම පාර්ශ්වයන්ගේම ගරුගුන සිත් ආරක්ෂාවන පරිදි යම් දූරදර්ශී වගකිවයුතු ක්‍රම වේදයක් සකස් කරන මෙන් පුණ්‍යභාරය වෙත ආරාධනා ලැබිණ. පුණ්‍ය භාරය විසින් සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ කරුණු කාරනා සලකා බලා ගන්නා ලද තීරණයන් මෙසේය.

  1. ආරානය මුල්කොට කෙරෙන සියලු මුදල් ඉල්ලීම් හෝ එකතු කිරීම් කටයුතු සිදුවිය යුත්තේ පුණ්‍යභාරය හරහා විය යුතුය.
  2. සෑම ශ්‍රාවක ප්‍රවාහන සහන ආධාරයකටම පුණ්‍යභාරය විසින් receipt එකක් ලබාදෙනු ඇත.
  3. ශ්‍රාවක ප්‍රවාහන සහනය සඳහා එකතුවෙන මුදල් වෙනම ගිණුම් තබනවා ඇති.
  4. එවගේම එම මුදල් එම කර්තව්‍ය සඳහා පමණක්ම පාවිච්චි කරන අතර වෙන පුණ්‍යආධාර account වලින් කිසි කලක පෝෂණය නොකෙරෙයි.
  5. දැනට ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරන්නන් 3 දෙනෙක් ඇත. ඒ අය යටතේ ඇති සෑම ප්‍රවාහන පද්දතියක්ම පිටස්තර අයගෙන් පුණ්‍යාධාර නොපතා යම් අඩුපාඩුවක් ඇති වුවහොත් පමණක් එය පියවා ගැනීමට අප විසින් මේ සඳහා පත් කරන ලද ප්‍රධාන ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරු (ජානක කුලසේකර මහතා) හරහා පුණ්‍යභාරයෙන් ඉල්ලීමක් කල හැක.
  6. එවන් සෑම ඉල්ලීමක්ම සානුකම්පිකව ප්‍රධාන ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරු විසින් සලකා බලා පුන්‍යභාරය වෙත යොමු කරනු ඇත.
  7. ඉහත ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමෙන් ආධාර කරු, ප්‍රවාහන පද්ධති සැලසුම් කරුවන් සහ ආරානයේ කීර්ති නාමයන් ආරක්ෂාවේ යයි නිගමනය කෙරේ.
  8. මෙයට පරිබාහිර ගිය යම් මුල්‍යම අවස්තාවන් ඇතොත් ඒ සියල්ල පුද්ගලික ගනුදෙනු ලෙස සලකා කිසිවකට පුණ්‍යභාරය වග නොකියනු ඇත.

සියලු සෑම දෙනාගේ අවධානය මේ කෙරෙහි යොමු වේවා.

තෙරුවන් සරණයි.

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.