ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පුණ්‍යකාලය පුණ්‍යවන්තව ගත කරමු


12 අප්‍රේල්, 2020

සිංහල අලූත් අවුරුද්ද ආරම්භ කිරීම සඳහා වෙනදා සුපුරුදු පරිදි වෙහෙර විහාරස්ථාන වෙත යොමු වුණු ඔබ හට දැනට රටේ උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය නිසා විහාරස්ථානය වෙත යෑමට නොහැකි වූවත් අප ආරාමයේ් පුණ්‍ය කාලය තුළ සිදු කරනු ලබන සම්බුද්ධ පූජාවල තුන්සූත‍්‍රය සහ ආර්ය මෛත‍්‍රිය සජ්ඣායනාවට සම්බන්ධ වීම සඳහා ඔබ සියලූ දෙනාටම මෙත් සිතින් ආරාධනා කරමු.

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.