ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

පස් දින භාවනා වැඩසටහන් පෙළගැස්ම


31 දෙසැම්බර්, 2019

තෙරුවන් සරණයි,

මෙම එක් වැඩ සටහනක් සඳහා 30 දෙනෙකු පමනක් සහභාගී කර ගන්නා බැවින් දැනට ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමට කැමති පින්වතුන් මෙම පිටුව වෙත පිවෙසෙන්න.

රජයේ නිවාඩු, පසළොස්වක පෝය, සෑම සෙනසුරාදා සහ බදාදා යන දිනයන් හි ජේතවනාරාම විහාරයේ දී පැවැත්වෙන එක්-දින භාවනා වැඩසහන් පෙරවරු 8:00 සිට පස්වරු 6:30 දක්වා පැවැත්වෙන අතර සැදැහැවතුන් පෙරවරු 7:30 වන විට ආරාම භූමියට පැමිණ සිටින්නේ නම් සියලු දෙනාට ම පහසු වන පරිදි වැඩසටහන සංවිධානය කර ගැනීමට අපට හැකි වනු ඇත. උතුර සළුව සහිත සුදු වතින් සැරසී, වතුර බෝතලයක් ද රැගෙන පිංවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ ම පැමිණීම අපි මෙත් සිතින් බලාපොරොත්තු වෙමු.

සියලුම විමසීම් සඳහා

  • 077 777 0129
  • 076 135 6823
  • 077 333 6274

ඉදිරියට පවත්වන පස් දින භාවනා වැඩසටහන්;

2020 වර්ෂය

මාර්තු 01 – මාර්තු 06
මාර්තු 15 – මාර්තු 20
මාර්තු 29 – අප්‍රේල් 03
අප්‍රේල් 19 – අප්‍රේල් 24
මැයි 03 – මැයි 08
මැයි 17 – මැයි 22
මැයි 31 – ජූනි 05
ජූනි 14 – ජූනි 19
ජූනි 28 – ජූලි 03
ජූලි 12 – ජූලි 17
ජූලි 26 – ජූලි 31
අගෝස්තු 09 – අගෝස්තු 14
අගෝස්තු 23 – අගෝස්තු 28
සැප්තැම්බර් 06 – සැප්තැම්බර් 11
සැප්තැම්බර් 20 – සැප්තැම්බර් 25
ඔක්තෝබර් 04 – ඔක්තෝබර් 09
ඔක්තෝබර් 18 – ඔක්තෝබර් 23
නොවැම්බර් 01- නොවැම්බර් 06
නොවැම්බර් 15 – නොවැම්බර් 20
නොවැම්බර් 29 – දෙසැම්බර් 04
දෙසැම්බර් 13 – දෙසැම්බර් 18
දෙසැම්බර් 27 – ජනවාරි 01ඉදිරියේ දී තවත් දින ඵල කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමු.

වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අපව අමතන්න;

චන්න
+447072857404

හර්ෂ
+94773336274

සුජීව
+94773480861


අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.