ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සෙනසුරාදා දින ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවාවන්


10 ජනවාරි, 2019

තෙරැවන් සරනයිපින්වත් සෑම සියලුදෙනාටම.

සෑම සෙනසුරාදා දිනයකදීම නියමිත වේලාවන්වලට අදාල සියලූ බස්රථ සූපූරැදූ ගමන්මාර්ග ඔස්සේ ගමන්කර ඡේතවනාරාමයට පැමිණිමට නියමිතව ඇත.

කූරැණෑගල බස්රථය පිටත්වීම – අලූයම 3.30 
0718602681 – මයූර මහත්මයා

වෙන්නප්පුව බස්රථය පිටත්වීම  –  අලූයම 3.30
0721341950 – සූනෙත් මහත්මයා

දඛූල්ල – මහනුවර බස්රථය පිටත්වීම  –  අලූයම 1.00
0702787925 – දිල්රුක්ෂි මහත්මයා
0762620069 – නිරෝෂා මහත්මිය

බත්තරමුල්ල බස්රථය පිටත්වීම  –  දහවල් 12.00
0712504555 – සමිකාන්ත මහත්මයා

කළුතර – පානදූර  බස්රථය පිටත්වීම – දහවල් 1.00
0770613598 – නන්දන මහත්මයා

අනූරාධපූර බස්රථය පිටත්වීම – උදෑසන 9.00
0718602681 – මයූර මහත්මයා

කූලියාපිටිය බස්රථය පිටත්වීම  – දහවල් 12.00
0711050043  –  නයනා මහත්මිය
0716541814  –  තමනී මහත්මිය

යාපහූව ඇල්ල බස්රථය පිටත්වීම – අඵයම 2.30
0717036467 – දසනායක මහත්මයා.

ඇල්පිටිය බස්රතය පිටත් විම – ප.ව 1.00
0761733906 සුජිත්

ඔබගේ පුදේශයේ බස්රථය භාරව කටයුතු කරන මහත්ම මහත්මින් හට බදාදා සහ බුහස්පතින්දා යන දිනයන්හි පමණක් ඇමතුමි ලබාදී ඔබගේ ආසනය වෙන්කරවා ගැනීමට කාරෑණික වන්න.

නිරන්තරයෙන්ම සද්ධර්මය පුචාරනය කිරීමට ඇපකැපවී  කටයුතු කරන, ඔබට හෘදයාංගමව සහය සේවා ලබාදෙන අපගේ මහත්ම මහත්මීන් වීවීධ ක්ෂේත්‍ර වල ව්‍යාපාර, රැකියාවල නීරත වී සිටින පිරිසක් හෙයින් ඔබගේ දුරකතන ඇමතුම ඔහූන්ගේ කටයුතුවලට භාධාවක් නොවන ලෙසද, ආසන වෙන්කර ගෑනීමේදී ස්ථීර වශයෙන්ම ආසන පුමාණය සනාත කර අන්අයෙකූගේ අවස්ථාව අහිමි නොකරන ලෙසටද, සෑම වීටම අන්අයෙකූ කිසිම අයූරකින් අපහසුතාවයට පත්නොවන ලෙස කටයුතු කිරීමටද වගබලා ගන්නා මෙන් පින්වත් ඔබසැමගෙන් ඉතා කාරෑණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමූ.

නිවන නාතයි – නිවනම වෙත්වා !!!

0718156383  –  ඡානක

අදහස්

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.