ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නමෝ බුද්ධාය!
සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවන් ගුවන් හඬින් අහන්න...

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
ඇයි? බල්ලා පවත්වන්නේ

දෙවන කොටස
ඇයි වීරයෙක් වගේ

තුන්වන කොටස
හුරු නැති මනුෂ්‍යත්වය

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
වැටෙන්න බය වෙන්න එපා

දෙවන කොටස
හොඳම මනුස්සයා

තුන්වන කොටස
සිලින්ජරය

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
නොතේරෙන කතාව

දෙවන කොටස
ප්‍රශ්නය හොයන්න

තුන්වන කොටස
තමන්ව හඳුනා ගන්න

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
ඔබ ගැන ... ඔබ දන්නේ නෑ ...

දෙවන කොටස
අධි + ස්තානය

තුන්වන කොටස
රබර් කිරට භෂ්ම

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
බල්ලාගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න

දෙවන කොටස
උම්බෑ කියන්නේ කොහෙද?

තුන්වන කොටස
සුරය දාගන්න

සම්පූර්ණ දේශනාව

පළමු කොටස
ජීවිතයේ රජු කවුද ?

දෙවන කොටස
ඔබ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න

තුන්වන කොටස
වරදට ද බය දඩුවමට ද බය

පළමු කොටස
මාරයෝ පැරදවීම

දෙවන කොටස
තමන්ගේ වැඩක් බලාගන්න පළමු කොටස

තුන්වන කොටස
තමන්ගේ වැඩක් බලාගන්න දෙවන කොටස

පළමු කොටස
ආචාර කරන හැටි

දෙවන කොටස
මීටරය කරකවන්න

තුන්වන කොටස
දඩයම්කාරයා

පළමු කොටස
අපෝ! දැන් ඉතින් නිවනක් නෑ!

දෙවන කොටස
හක්කපටස්

තුන්වන කොටස
කොප්පරා

පළමු කොටස
මෙත් වට්ටියෙන් ගුණ සොයන්න

දෙවන කොටස
අනේ මෙහෙම හරකෙක්

තුන්වන කොටස
ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ට පයින් ගහන්න එපා

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.