ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
දුක මැරෙද්දි අඬන්නේ

දෙවන කොටස
Time පාස් (සංස්කරණය වෙමින් පවතී )

තුන්වන කොටස
බය ශෝකය සමබර ද?

පළමු කොටස
invitation එකේ වටිනාකම

දෙවන කොටස
අම කන මම

තුන්වන කොටස
ඉපදිලාද ඉන්නේ

පළමු කොටස
හිර වෙලාද?

දෙවන කොටස
හිල් බාල්දිය

තුන්වන කොටස
පොඩි start එකක් ගන්න

පළමු කොටස
ඇල්වතුර කාරයෙක් ද?

දෙවන කොටස
ඕනේ මොකක් ද?

තුන්වන කොටස
140GB hard drive එක

පළමු කොටස
මතකයි ද?

දෙවන කොටස
කැස්සොත් මැරෙනවා

තුන්වන කොටස
නොකර ඉන්නත් බෑ, කරලා වැඩකුත් නෑ

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
හොඳම ගුරුවරයා

දෙවන කොටස
ඔබටත් ඒ ලෙඩේද?

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
පිපාසෙන් මිදෙන්න

දෙවන කොටස
පවුල නම් පොකුණ

තුන්වන කොටස
මානසික රෝහල

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව

පළමු කොටස
කාම තිරිසනා

දෙවන කොටස
ඉතින්...

තුන්වන කොටස
පස්සට අඩි දෙකයි


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
මංකොල්ලය

දෙවන කොටස
මැරෙනකම් fail

තුන්වන කොටස
ඔබ පෑහෙනවා ද?

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.