ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
ඔබ ගැන ... ඔබ දන්නේ නෑ ...

දෙවන කොටස
අධි + ස්තානය

තුන්වන කොටස
රබර් කිරට භෂ්ම

සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
බල්ලාගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න

දෙවන කොටස
උම්බෑ කියන්නේ කොහෙද?

තුන්වන කොටස
සුරය දාගන්න

සම්පූර්ණ දේශනාව

පළමු කොටස
ජීවිතයේ රජු කවුද ?

දෙවන කොටස
ඔබ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න

තුන්වන කොටස
වරදට ද බය දඩුවමට ද බය

පළමු කොටස
4 දෙනා ඔබ ළඟින්මයි

දෙවන කොටස
තමන්ගේ වැඩක් බලාගන්න පළමු කොටස

තුන්වන කොටස
තමන්ගේ වැඩක් බලාගන්න දෙවන කොටස

පළමු කොටස
ඔබත් ආර්‍ය ක්ලබ් එකේ ද ?

දෙවන කොටස
මීටරය අල්ලන්න නම් - කරකවන්න

තුන්වන කොටස
දඩයම්කාරයාගෙන් නිවනට

පළමු කොටස
අපෝ! දැන් ඉතින් නිවනක් නෑ!

දෙවන කොටස
හක්කපටස්

තුන්වන කොටස
කොප්පරා

පළමු කොටස
මෙත් වට්ටියෙන් ගුණ සොයන්න

දෙවන කොටස
අනේ මෙහෙම හරකෙක්

තුන්වන කොටස
ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ට පයින් ගහන්න එපා

පළමු කොටස
10 කාසිය

දෙවන කොටස
කෙලෙස් ගුහාව

තුන්වන කොටස
ඌරු කටයි කිඹුල් හමයි

පළමු කොටස
දහමට ඇඩි එක්ක වෙන්න

දෙවන කොටස
සිත කාන්දමක් කරමු

තුන්වන කොටස
පුන්කලස

පළමු කොටස
හොඳම යාළුවා

දෙවන කොටස
හූනියමජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.