ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සදහම් දේශනා

සම්මා සමාධි භාවනා වැඩසටහන


රෝග ලක්ෂණ ද ?

පළමු කොටස
100 බඩගින්න

දෙවන කොටස
භයානකම දේ දන්නවද ?

තුන්වන කොටස
මායාට හසු උනාද ?

දෙවන කොටස
අවසන් තීරණය මොකක්ද?

තුන්වන කොටස
සොසේජස්

න්‍යාය දේශනාව
වීදුරු අශ්වයා

පළමු කොටස
මානය දුක ද?

දෙවන කොටස
සීයාගේ ඔරලෝසුව

තුන්වන කොටස
මැරෙන්න කලින් මැරෙන්න


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
විකල්පයේ ව්‍යසනය

දෙවන කොටස
කිරි බෝතලය

තුන්වන කොටස
මැරෙනකම් කරපු දේ


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
සතුට යනු

දෙවන කොටස
ආරම්භ කරන්න

තුන්වන කොටස
4 විදිහ


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
දහමට නිගා වෙනවා ද?

දෙවන කොටස
ඉවසන්න

තුන්වන කොටස
හතුරව හොයන්න


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

පළමු කොටස
නිදහස් චින්තනය

දෙවන කොටස
ගොපල්ලගෙ වහලෙක්ද?

තුන්වන කොටස
ඇසුරු කරන්නේ කවුද?


සම්පූර්ණ භාවනා වැඩසටහන

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.