ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

හිත


7 ජූනි, 2020

හිත,
ඇති නේද අපි දෙන්නා ආව මේ ¥ර
වල්මත් වෙලා නොදන්න පාරක…
¥ක නැද්ද බං උඹට මා ගැන?
උඹත් එක්කම ආබස්සරෙන් බිමට බැහැල,
තිස්එක් ලෝකතලේම රස්තියා¥ වෙච්ච මා ගැන…
අවීතියේ ටිකක් කටු කෑවා,
තිරිසන් ලෝකේ ඉතිරි කටු ටික කෑවා…
සක‍්‍රයා වෙලා දිව්‍යමය කටු කෑවා…
දැන් මනුස්ස ලෝකේ ඉදන්
නැතිවෙන්න කටු කනවා…
ඇති නේද මචන් දැන්;
තේරෙන්නේ නැද්ද උඹට?
අපිට ඉන්නේ අපි විතරයි
කවුරුත් නෑ අපිව ගොඩදාන්න…
ඒ නිසා හොඳ එකා වගේ
කියන දේ අහපන් බොක්ක,
අමාරුයි තමා හදාගත්ත ලෝකේ අතහරින්න…
ඒත් ඇති බං කෑවා මේ
කාලකණ්නි කට්ට..!
පේන්නේ නැද්ද උඹට
බු¥හාමු¥රුවෝ වැඩලා ඉන්නේ
අපි දෙන්නා ලඟටම…
තේරෙන්නේ නැද්ද උඹට?
මේ තමා හම්බවුන
අන්තිම චාන්ස් එක..!
ආයේ හම්බවෙන්නේ නැතිවෙයි
කල්ප කෝටි සතශහස‍්‍රයකට…
ඒ නිසා යමු මචන්
උඹයි මායි,
නිදහස් වෙලා මේකෙන්
ආයේ නොඑන්නම…

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.