ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

හේතු ඵල දහම වේ සම්බුදු දර්ශනය


1 ජූනි, 2019

පෙනීම එතෙකින්ම වේය නිරෝධය
එය අරඹයා මන දෙයි සංකල්පිතය
සංකල්පිතයමයි දුටුවේ යන දෘශ්ටිය
බිඳෙනා තුරාවට දුක නොම වේ කෙලවර

සිතෙනා දෙයම දුටුවා එය එසේමය
අල්ලා සුවඳ විඳ රස බැලුවේ එහිය
පවතින යමක් හමු වූ මමෙකුත් වේය
මෙය වේ විඤ්ඥානයේ මුලා මායාව

දුක් සුව නොදුක් නොසුව විපාකයේ වෙනසයි
රූපෙයෙ එය ඇතැයි රුපෙට තන්හා වෙයි
කර්ම භවයකට ආහාරය සැපයෙයි
කෙලවර නොමැති සසරේ දුක් ගිනිම මැවෙයි

හේතුන්ගෙන් උදා වුනෙ පෙර නොතිබීමය
හෙතු නැති කල්හි නොඉතිරිවම නිරෝධය
හේතු ඵල දහම වේ සම්බුදු දර්ශනය
බෙදා විද බලනු පැටලුනු මර උගුල

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.