ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

සිතින් සිත ඇමිනනෙනා පුරුකද නසමි භව දුක බිද දමා


29 ජූනි, 2019

මේ තරම් සිත නිවෙන දහමක්
සසරේ මුන නොගැසුනු නිසා
සතුට සොයමින් දැවෙන සසරක
ගිනි නොදුටුවෙමි වී මුලා

නොසිතු මොහොතක වැකුනි බුදු බණ
සර නසා ගැලවෙනු නියා
අසා බුදු බණ බහාලමි සමවතට
මගෙ සිතෙ කිමිදිලා

කටුක සසරේ මා පෙලි ලැබු
සතුට කොතැනක දැයි කියා
මා ඇසූ විට හිනැහුණේ මන
තවම එය නොලැබුණු නිසා

කිලිටි නැති සිත වෙන්ව දුටු දා
ඇලෙන ගැටෙනා සිත් දිහා
සිතෙන් සිත පිරි මැද බලමි මා
මැරෙන ඉපදෙන සිත දිහා

මම මගේ කර වූ මුලාවක
සසරෙ සරමින් ආ නිසා
සිතින් සිත ඇමිනනෙනා පුරුකද
නසමි භව දුක බිද දමා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.