ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

නුබවත් සසරින් එතෙර කරන්නට බුදුහිමි අවසර දුන්නා


7 මැයි, 2019

දෑතේ කරගැට හැදෙනා තරමට
වෙහෙස උනා මගෙ අම්මා …
මගෙ කුස පුරවා නුබ කුස ගින්නේ
සිටි හැටි මතකයි අම්මා …
ගන්නට හිතනෑ තවත් මව් කුසක්
නුබ විදි දුක මම මැන්නා …
දෙනවද අවසර ගෙවන්න ඒ නය
ඇති සසරේ දුක පෙන්නා …

ලියන්නෙ කවිපද දහසක් මව්නට
මව් පදවිය ගැන දන්නා …
මරන්න මරනය දෙන්න පුතා හට
ඇති සසරේ දුව පැන්නා …
නැහෙන්න නොයනා රැකෙන්න තියනා
එකම ගමන් මග පෙන්නා …
නුබවත් සසරින් එතෙර කරන්නට
බුදුහිමි අවසර දුන්නා …

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...


ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.