ජේතවනාරාම විහාරය ජේතවනාරාම විහාරය
Skip to content

විමසීම්

ඔබේ අදහස් අප වෙත එවන්න මෙතනින් යොමුවෙන්න. ඔබේ ධර්ම ගැටළු, ප්‍රතිචාර සහ ඉල්ලීම් යොමුකිරීම සඳහා කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවා අප වෙත එවන්න.

ඔබ සියළු දෙනාටම යහපතක් වේවා…!

විමසීම්

+94 773336274

දුරකථන අංක :
+44 7872857404
විද්‍යුත් තැපැල :
info@jethavanaramaviharaya.org

ජේතවනාරාම විහාරය

මේ ඉදිවන්නේ ඔබේ ආරාමයයි! එන්න, බලන්න, ඔබට හැකි පමණින් සහභාගී වන්න. ඔබ යමක් ගෙනාවත් නැතත්, ආරාමයෙන් ඔබේ ජිවිතයට යමක් නොගෙන නොයන්න.

ලිපිනය :
ජේතවනාරාම විහාරය
356/3 නුගදන්ඩ,
කලටුවාව
(ඉංගිරිය නගරයේ සිට 8 km දුරින් )
ආරාමයට යන ගමන් මග

කොළබ සිට එන විට
හෝමාගම, ගොඩගම, මීපේ හන්දියට පැමිණ, මීපේ ඉංගිරිය පාරේ 16 km ඉංගිරිය දෙසට යනවිට මහ ඉංගිරියෙන් වමට නුගදන්ඩ පාර දිගේ 6.5 km පමණ ගිය විට ජේතවනාරාම විහාරය පිහිටා ඇත.

ඉංගිරියේ සිට එන විට
ඉංගිරිය-මීපේ පාරේ 2km පමණ ගිය විට මහ ඉංගිරියට පැමිණ මහ ඉංගිරියෙන් දකුණට නුගදන්ඩ පාරේ 6.5km පමණ ගිය විට ජේතවනාරාම විහාරය පිහිටා ඇත.

අපට ලියන්න


ඔබගේ නම අනිවාර්යයි
ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී
To type in English please press [Ctrl + m] ඔබගේ පණිවිඩය අනිවාර්යයි

ඔබට ස්තුතියි. අපි එක්මනින් ඔබට පිලිතුරු සපයන්න බලාපොරොත්තු වෙමු.

අපගේ සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රවේශයන්

උතුම් රහතුන් වහන්සේලා බිහිවන නුවරක් ඉදිවන වගයි!

දානයන් සඳහා ආරාමයෙහි පුණ්‍යභාරය වෙත මුදලින් සම්මාදන් වෙන පින්වතුන් වෙත අලුතින් ගිණුමක් ආරම්භ කර ඇති වග කරුණාවෙන් දන්වමි.

දානයන් පූජාකිරීම සඳහා;


ගිණුමේ නම :
Dharmayai Obai Punya Bharaya
ගිණුම් අංකය :
114061003976
බැංකුව :
Sampath Bank
බැංකු ශාකාව :
Ingiriya

මෙම ක්‍රමය මුදල් පරිහරණ කාර්යක්‍ෂම කිරීමට උපකාරී වෙයි.

අන් සියලු ශාසනික පරිත්‍යාගයන් සඳහා පෙරසේම දායක වීම සදහා පහත බැංකු ගිණුම භාවිතා කල හැක.

ආරාම පූජාවට මුදලින් දායක වීම සදහා;


ගිණුමේ නම :
Dharmayai Obai Punya Bharaya
ගිණුම් අංකය :
114061003266
බැංකුව :
Sampath Bank
බැංකු ශාකාව :
Ingiriya

ඔබ මුදලකින් හෝ අමුද්‍රව්‍ය පූජා කර දායකවන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් කරුණාකර අපගේ වාර්තා සදහා
ඒ පිළිබඳව අප දැනුවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු. ඒ සඳහා donations@jethavanaramaviharaya.org විද්‍යුත් ලිපිණය භාවිතා කල හැක.

මේ සියලුම පූජාවෝ ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රාවකයින්ගෙන් පමණක් භාර ගන්නා බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙමු.

ජේතවනාරාම විහාරයේ දේශනා ඇතුලත් DVD තැටි

ජේතවනාරාම විහාරයේ දේශනා ඇතුලත් DVD තැටි නොමිලේ ලබාගත හැකි අතර ඒ සඳහා වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අපව අමතන්න;

චන්න
+44 7872857404 (Viber/WhatsApp/IMO)
හර්ෂ
+94 773336274

 

ජේතවනාරාම විහාරයේ පුවත් ලිපි

ජේතවනාරාම විහාරය විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.